پلیس کلن از اقدام خود در بازداشت صدها آفریقایی تبار دفاع کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس کلن از اقدام خود در بازداشت صدها آفریقایی تبار دفاع کرد

پلیس آلمان با دفاع از اقدام خود در بازداشت و بازرسی ۶۵۰ آفریقایی تبار در شهر کلن، اتهام وارده به خود در شبکه های مجازی در «برخورد تبعیض آمیز» با خارجی ها و استفاده از واژه «نفریس،Nafris» را رد کرد.

«نفریس،Nafris»، اصطلاحی است محاوره ای که پلیس آلمان به مهاجرانی که از کشورهای شمال آفریقا در آلمان ساکن شده اند اطلاق می کند. گروهی در آلمان این واژه را واژه ای تبعیض آمیز می دانند.

یورگن متیئیس، رئیس پلیس کلن در بیان دلیل بازداشت و بازرسی بدنی صدها جوان آفریقایی تبار گفت:«این جوانان از شمال آفریقا به طرز مشکوکی رفتار می کردند و ساعت ۷ عصر در منطقه اطراف ایستگاه اصلی حرکاتشان به چشم می زد. آنگونه که به من اطلاع داده شده برخی مست بوده اند و در قالب گروه هایی رفته رفته رفتارهای خشن تر از خود بروز می داده اند. روشن بود که اگر به موقع و پیوسته و مداوم اقدام نمی کردیم حادثه و اتفاقی روی می داد.»

حدود ۱۰ روز پیش مهاجمی در یک بازارچه کریسمس در برلین با کامیون به روی عابران راند و جان ۱۲ نفر را ستاند.

در جشن های سال گذشته در شهر کلن بیش از یک هزار دختر و زن آزار فیزیکی و جنسی دیدند.

پلیس کلن می گوید از تکرار چنین حوادث مشابهی جلوگیری می کند.