نخست وزیر جدید رومانی سوگند یاد کرد؛ گریندونو از حزب سوسیال دموکرات

نخست وزیر جدید رومانی سوگند یاد کرد؛ گریندونو از حزب سوسیال دموکرات
نگارش از Euronews

«سورین گریندونو» از حزب حاکم سوسیال دموکرات رومانی از سوی رئیس جمهوری این کشور به عنوان نخست وزیر معرفی شد و روز جمعه سوگند یاد کرد.

«سورین گریندونو» از حزب حاکم سوسیال دموکرات رومانی از سوی رئیس جمهوری این کشور به عنوان نخست وزیر معرفی شد و روز جمعه سوگند یاد کرد.

آقای گریندونو ۴۳ ساله ریاضیدان است و معاونت شهرداری شهر تیمیشورا و وزارت ارتباطات را در کارنامه خود دارد.

گزینه و پیشنهاد اول حزب سوسیال دموکرات برای پست نخست وزیری «سویل شایده»، زنی مسلمان بود که کلائوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی با نامزدی او مخالفت کرد.

حزب سوسیال دموکرات سورین گریندونو برنده انتخابات پارلمانی ۱۱ دسامبر است و به همراه «آلده،ALDE»، حزب هم ائتلافی خود، در پارلمان رومانی اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد.

مطالب مرتبط