کریسمس در عمق آبهای سیبری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کریسمس در عمق آبهای سیبری

خبر کوتاه

تعدادی از ساکنان ایرکوتسک، شهری در سیبری روسیه کریسمس را در زیر آب های دریاچه بایکال جشن گرفتند.

آنها درخت کریسمس را بر بستر دریا علم کردند. بابانوئل هم به عمق آب شیرجه زد تا این جشن بدون حضور او برگزار نشود.