رئیس جمهوری حامی روسیه در مولداوی سوگند خورد

رئیس جمهوری حامی روسیه در مولداوی سوگند خورد
نگارش از Euronews

ایگور دودون، رئیس جمهوری منتخب مولداوی سوگند یاد کرد.

ایگور دودون، رئیس جمهوری منتخب مولداوی سوگند یاد کرد. آقای دودون در انتخابات ماه گذشته میلادی توانست مایا ساندو را که حامی نزدیکی به اتحادیه اروپا است شکست دهد و به پیروزی برسد.

این برای اولین بار در دو دهه گذشته است که رئیس جمهوری مولداوی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

بسیاری از ناظران سیاسی انتخابات اخیر مولداوی را یک همه پرسی غیررسمی در نزدیک شدن به اتحادیه اروپا تفسیر کردند.

ایگور دودون به عنوان سیاستمداری نزدیک به مواضع مسکو شناخته می شود. او در مبارزه های انتخاباتی خود وعده داده بود درخواست عضویت مولداوی در اتحادیه اروپا را پس می گیرد.

آقای دودون می خواهد مولداوی با فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا، عضو پیمان اقتصادی شود که به ابتکار روسیه و بین کشورهای منطقه برقرار شده است.

مطالب مرتبط