مظنون اصلی حمله برلین پنج سال پیش در جنوب ایتالیا بازداشت شده بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مظنون اصلی حمله برلین پنج سال پیش در جنوب ایتالیا بازداشت شده بود

مظنون اصلی حمله به بازار کریسمس برلین در اکتبر سال ۲۰۱۱ در شهر کوچکی در جنوب ایتالیا بازداشت شده بود؛ چند ماه پس از آنکه از تونس به اروپا رسید. انیس عامری آن زمان به دلیل اقدام به خشونت و دست داشتن در یک آتش سوزی از طرف دستگاه قضایی ایتالیا به چهار سال حبس محکوم شد.

ولید، یکی از برادرانش که ساکن روستایی در تونس است با تاکید بر این که انیس طی حبس متحول شده بود چنین گفت: «او اهل نماز و عبادت نبود. به ایتالیا رفت و آنجا مشکلاتی داشت. در آنجا در یک اردوگاه پناهجویی ‍پذیرفته شد؛ همان جایی که در سال ۲۰۱۱ آتش گرفت. بعد از آن چهار سال را در زندانی در ایتالیا گذراند. طی دوران حبس او متحول شده و وقتی زندان را ترک کرد آدم دیگری شده بود.»

عبدالقادر، دیگر برادر مظنون حمله برلین از او می خواهد که خود را تسلیم کند. او در این باره خطاب به برادرش گفت: «اگر برادرم به حرف من گوش می کند از او می خواهم که خود را تسلیم کند. اگر او دست به این اقدام زده او مجازات خواهد شد. اقدام او مایه افتخار خانواده و اطرافیانمان نیست. من از طرف خانواده و به نمایندگی از محله مان می گویم که او به دلیل مشکلات اقتصادی و برای کمک به ما اینجا را ترک کرد. او اهل این کارها نبود. اینجا همه ما را می شناسند. ما از این کارها نمی کنیم.»