حلب قبل و بعد از جنگ؛ عکس ها سخن می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حلب قبل و بعد از جنگ؛ عکس ها سخن می گویند

قبل از جنگ، قلعه قدیمی حلب بازدیدکنندگان را به تماشای یکی از بزرگترین گنجینه های خاورمیانه دعوت می کرد اما در چهار سال گذشته این قلعه در خط مقدم جنگ میان ارتش سوریه و متحدانش با شورشیان و مخالفان مسلح بود، شورشیانی که بسیاری از بخش های قدیمی شهر از جمله اطراف این قلعه را اشغال کرده بودند.

پیشرفت ناگهانی ارتش سوریه در چند هفته گذشته منجر به توافق آتش بس میان دو طرف درگیر در حلب شد و هفته گذشته تخلیه مخالفان مسلح دولت اسد و بسیاری از غیرنظامیان از بخش شرقی حلب آغاز شد. در حال حاضر می توان گفت تقریبا شهر حلب به طور کامل در دست نیروهای دولتی سوریه است.

دو تصویر دیگر از مسجد اموی شهر حلب و اطراف آن قبل از تخریب (۱۲ مارس ۲۰۰۹، سمت چپ) و بعد از تخریب در اثر جنگ (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) را نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

عبدالرحمن بری، حقوقدان می گوید: «ما دقیقا در مقابل ورودی ارگ هستیم. این خیابان های برایم بسیار آشنا هستند. مدرسه من در همین نزدیکی بود. در حال حاضر، تنها بخشی از آن باقی مانده است، آنها خاطرات دوران کودکی ما را ویران کردند.»

بخش های بزرگی از بازار سنتی حلب که در دوران اسلامی ساخته شده و یکی از بزرگترین ها در جهان می باشد در درگیری های سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی تخریب شده است. مناره قرن یازدهم مسجد اموی یا مسجد جامع حلب در جریان گلوله باران تخریب شده است.

این دو تصویر شهر قدیمی حلب سوریه را پیش از تخریب (۲۴ نوامبر ۲۰۰۸، سمت چپ) و بعد از تخریب (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

مسجد اموی به شدت در اثر جنگ آسیب دیده است با این حال بخشی از طبقات آن باقی مانده است.

این دو تصویر، ورود بازار قدیمی حلب را قبل از تخریب در اثر جنگ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۸، سمت چپ) و بعد از تخریب و آسیب دیدن (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

این دو تصویر ساختمان مدرسه الشیبانی را در بخش قدیمی شهر حلب سوریه قبل از اینکه در اثر جنگ ویران شود (۱۴ مه ۲۰۰۸، سمت چپ) و بعد از ویرانی (۱۷ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) را نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

این دو تصور حیاط مدرسه الشیبانی را در شهر قدیمی حلب قبل از ویرانی (۶ ژوئن ۲۰۰۹، سمت چپ) و بعد از تخریب (۲۷ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

دو عکس بالا مسجد اموی حلب را از زاویه ای دیگر قبل از تخریب (۱۲ مارس ۲۰۰۹، سمت چپ) و بعد از تخریب (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

دو تصویر بالا حمام النحاسین در بخش قدیمی شهر حلب سوریه را پیش از تخریب در اثر جنگ (۶ اکتبر ۲۰۱۰، سمت چپ) و بعد از تخریب (۱۷ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

دو عکس بالا ارگ تاریخی حلب در بخش قدیمی شهر را قبل از تخریب (۹ اوت ۲۰۱۰، سمت چپ) و بعد از تخریب (۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، سمت راست) نشان می دهد. عکس از عمر سانادیکی/ رویترز

دو عکس بالا بازار شهبا، یکی از بزرگترین مراکز تجاری در سوریه را قبل از تخریب (۱۲ دسامبر ۲۰۰۹، سمت چپ) و بعد از تخریب (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴، سمت راست) نشان می دهد. عکس از خلیل عشاوی و عبدالرحمن اسماعیل/رویترز

در میان مهمترین بناهایی که در جنگ سوریه ویران شده است می توان مساجدی که در دوران قرون وسطی ساخته شده اند و همچنین شواهدی از تاریخ تساهل مذهبی حلب را مشاهده کرد. شهر قدیمی و ارگ حلب در سال ۲۰۰۴ میلادی بازسازی شده بودند.

یکی از تاکتیک های مخالفان مسلح بشار اسد در مبارزاتشان در کوچه های باریک بخش قدیمی شهر حلب، انفجار معادن در زیر پای مواضع ارتش سوریه بوده است. تاکتیکی که بخش مهمی از تاریخ این شهر را نابود یا بشدت تخریب کرده است.