رها کردن اورانگوتان ها در جنگل برای حفظ نسل آنها

رها کردن اورانگوتان ها در جنگل برای حفظ نسل آنها
نگارش از Banafsheh Soleimani

سازمان حفاظت از اورانگوتان‌های بورنئویی، شش اورانگوتان را در اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۶ با هدف افزایش جمعیت این گونه حیوانی در طبیعت رها کردند.

آنها اورانگوتان‌ها را قبل از سفر به مدت ۱۲ ساعت بیهوش کردند و در قفس انفرادی در پشت وانت به جنگلهای کالیمانتای شرقی در یکی از استانهای اندونزی بردند و در آنجا رها کردند.

نام اورانگوتان‌ها در فهرست گروه گونه‌های در معرض خطر سازمان ملل جای گرفته است. آنها بزرگترین جانواران موجود درختی هستند.

اورانگوتان‌ها در حیات وحش تنها بین ۳۰ تا ۴۵ سال عمر می کنند.

مطالب مرتبط