کریستین لاگارد، مجرم بی مجازات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کریستین لاگارد، مجرم بی مجازات

دادگاهی در فرانسه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول را مجرم شناخت اما او را محکوم نکرد. دلیل اتهام خانم لاگارد سهل انگاری او در پرداخت جریمه ۴۰۰ میلیون یورویی به صاحب پیشین باشگاه المپیک مارسی و سرمایه دار فرانسوی برنار تپی عنوان شده است.

کریستین لاگارد در زمان اعلام حکم دادگاه در پاریس حاضر نبود و برای شرکت در جلسه ای به واشنگتن سفر کرده بود. با توجه به قوانین فرانسه حکم این دادگاه قابل تجدید نظر نیست.

وکیل خانم لاگارد به خبرنگاران گفت که از اعلام حکم دادگاه ناخشنود وناامید شده است. او گفت که انتظار داشته دادگاه اعلام کند موکلش بی گناه است.

با توجه به قوانین فرانسه این حکم دادگاه با توجه به سزایط استثنایی آن قابل تجدید نظر نیست با این حال وکلای خانم لاگارد گفته اند قصد دارند درخواست تجدید نظر را ارائه کنند.