راهپیمایی هواداران و مخالفان رئیس جمهوری معزول کره جنوبی در پایتخت

راهپیمایی هواداران و مخالفان رئیس جمهوری معزول کره جنوبی در پایتخت
نگارش از Euronews

خیابان های سئول، پایتخت کره جنوبی روز شنبه صحنه صف آرایی حامیان و مخالفان پارک گون هه، رئیس جمهور معزول بود.

خیابان های سئول، پایتخت کره جنوبی روز شنبه صحنه صف آرایی حامیان و مخالفان پارک گون هه، رئیس جمهور معزول بود. دسته ای خواهان ابقای او در مقامش هستند و دسته دیگر خواهان اجرایی شدن هر چه سریع تر استیضاح وی.

هواداران رئیس جمهور معزول از تصمیم پارلمان مبنی بر عزل و استیضاح پارک گون هه خشمگین هستند. یکی از آنها در این باره گفت: «ما اقدام رسانه ها در زمینه استیضاح را محکوم می کنیم. آنها با انتشار اطلاعات نادرست افکار عمومی را گمراه کرده اند. مباحث رسانه ها در زمینه استیضاح هم مبتنی بر اطلاعات غلط است. ما مخالف استیضاح هستیم و این شاخه های رز را برای حفظ صلح و آرامش در کشور اهدا می کنیم.»

مخالفان پارک گون هه هم به سنت هر شنبه (از دوماه پیش) با برپایی راهپیمایی به سوی دفتر ریاست جمهوری خواستار استیضاح فوری او بودند. یکی از آنها گفت: «پارلمان و دادگاه قانون اساسی مي بایست هر چه سریعتر استیضاح را تایید می کردند برای این که چنین تصمیمی می تواند یک فرصت تاریخی برای کشور باشد.»

اتهام خانم پارک همدستی با دوستش، چوی سون سیل در اخاذی از شرکتها و سوء استفاده از قدرت و نیز فراهم کردن دسترسی او به اسناد محرمانه دولتی عنوان شده است.

عزل نخستین رهبر زن در کره جنوبی پس از بالا گرفتن اعتراضات نسبت به رسوایی فساد وی صورت گرفت. در پی عزل پارک گون هه، رئیس جمهور کره جنوبی از قدرت، نخست وزیر هوانگ کیو آهن رئیس جمهور موقت این کشور شد و تا حدود شش ماه دیگر اداره کشور را برعهده خواهد داشت؛ یعنی تا زمان تصمیم گیری دادگاه قانون اساسی درباره برکناری قطعی رئیس جمهوری از قدرت.

مطالب مرتبط