رئیس جمهور کره جنوبی با رای پارلمان از سمت خود تعلیق شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهور کره جنوبی با رای پارلمان از سمت خود تعلیق شد

پارلمان کره جنوبی روز جمعه با تصویب طرح استیضاح پارک گون-هه، رئیس جمهوری این کشور رای به عدم کفایت او داد. به این ترتیب رئیس جمهور کره جنوبی از سمت خود تعلیق و اختیارات او به نخست وزیر این کشور تفویض شد.

پارک گون هه در طرح استیضاح تهیه شده از سوی مخالفان دولت به تخلف از قانون اساسی، فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم شده بود.

طرح استیضاح رئیس جمهور که به رای دو سوم نمایندگان نیاز داشت با ۲۳۴ رای موافق در برابر ۵۶ رای مخالف به تائید پارلمان رسید. هفته گذشته ۱۷۱ نفر از نمایندگان مستقل و مخالف دولت از طرح استیضاح حمایت کرده بودند.

نمایندگان مخالف دولت تهدید کرده بودند که در صورت عدم تصویب طرح استیضاح از سمت خود کناره گیری خواهند کرد.

طرح استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی به دنبال هفته ها بحران سیاسی در این کشور به رای گذاشته شد. در این مدت تظاهرات متعددی بر ضد پارک گون هه برگزار شده بود و تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری او شده بودند.

رأی پارلمان به عدم کفایت ریاست جمهوری هر چند بلافاصله منجر به خلع پارک گون هه از قدرت می شود، اما همچنان باید به تائید دادگاه قانون اساسی برسد. امری که می تواند شش ماه به طول انجامد.