کشمکش و درگیری فیزیکی نمایندگان تایوان بر سر قانون کار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشمکش و درگیری فیزیکی نمایندگان تایوان بر سر قانون کار

خبر کوتاه
پارلمان تایوان روز سه شنبه صحنه کشمکش نمایندگان موافق و مخالف اصلاح قانون کار از جمله کاهش هفت روز تعطیلی رسمی و چگونگی ساعات اضافه کار بود.

نمایندگان مخالف در پی به تاخیر انداختن رای گیری و نمایندگان موافق در پی ادامه رای گیری و تصویب قانون بودند.

چند نماینده پارلمان تایوان جراحت برداشتند و سه نماینده نیز روانه بیمارستان شدند.