مانوئل والس نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد

مانوئل والس نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد
نگارش از Euronews

مانوئل والس، نخست وزیر سوسیالیست فرانسه روز دوشنبه با اعلام نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری گفت از سمت خود استعفاء می دهد.

مانوئل والس، نخست وزیر سوسیالیست فرانسه روز دوشنبه با اعلام نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری گفت از سمت خود استعفاء می دهد.

بدین ترتیب آقای والس در ماه آینده با هفت نامزد دیگر سوسیالیست و چپگرا برای احراز نمایندگی جناج چپ و سوسیالیست های فرانسه در انتخابات درون حزبی رقابت خواهد کرد.

مانوئل والس کاندیدایی بالقوه است اما پیروزیش بر هفت نامزد دیگر و هم حزبی خود از جناج چپ قطعی نیست.

وی رقیب مستقل بالقوه نیز خواهد داشت، امانوئل ماکرون، وزیر سابق اقتصاد که حزب میانه روی جدید خود را تاسیس کرده است.

اگر والس در انتخابات درون حزبی سوسیالیست ها پیروز شود در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با فرانسوا فیون از جناح راست میانه و مارین لوپن از جناح راستگرای افراطی رقابت خواهد کرد.

والس با اصرار بر تغییر قانون کار فرانسه از طریق پارلمان و موافقت با پوشش اسلامی بورکینی، چهره جدایی افکن جناج چپ این کشور محسوب می شود.

مانوئل والس، مدیر کمپین فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی، سپس وزیر کشور و بالاخره نخست وزیر او بود.

فرانسو اولاند، نامحبوبترین رئیس جمهوری فرانسه در تاریخ معاصر این کشور اعلام کرده که قصد شرکت در انتخابات را ندارد و نگفته است که از کدام نامزد حمایت می کند.

مطالب مرتبط