انتخابات ریاست جمهوری اتریش: دو چهره، دو سیاست کاملا متفاوت

انتخابات ریاست جمهوری اتریش: دو چهره، دو سیاست کاملا متفاوت
نگارش از Euronews

مردم اتریش روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق های رای می روند.

مردم اتریش روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق های رای می روند.

در این انتخابات دو چهره با دو سیاست کاملا متفاوت با یکدیگر رقابت می کنند. از یک سو الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل مورد حمایت سبزها با که هوادار سیاست های اروپاییست و از سوی دیگر نوربرت هوفر، نامزد راست افراطی با رویکردی کاملا ضد اروپایی.

یک تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به دو قطبی شدن اتریش می گوید: «هیچ تغییری روی نداده و همه چیز راکد است. این احساس کلی است که مردم دارند. آنها عصبانی اند و به دنبال یک گزینه جایگزین می گردند، اکنون از یک سو سبزها هستند و از سوی دیگر راست افراطی.»

این برای بار دوم در یک سال اخیر است که این دو نامزد با یکدیگر رقابت می کنند. نتایج دور پیش انتخابات ریاست جمهوری اتریش که در آن آقای فان در بلن با اختلاف اندکی پیروز شده بود توسط دادگاه قانون اساسی اتریش لغو شد.

مطالب مرتبط