کاروان حامل خاکستر «فرمانده» به نیمه راه رسید

کاروان حامل خاکستر «فرمانده» به نیمه راه رسید
نگارش از Euronews

کاروان حامل خاکستر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا به شهر کاماگوی در ۵۰۰ کیلومتری هاوانا، پایتخت رسید و قرار است به مدت چند ساعت در این شهر توقف کند.

کاروان حامل خاکستر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا به شهر کاماگوی در ۵۰۰ کیلومتری هاوانا، پایتخت رسید و قرار است به مدت چند ساعت در این شهر توقف کند.

هزاران تن از دوستاران فیدل کاسترو از مناطق اطراف به محل توقف کاروان آمدند تا به وی ادای احترام کنند.

یکی از هواداران وی می گوید: «نسل ما با عشق به فرمانده به دنیا آمد. او برای ما بت بود، رهبرانمان و تمام زندگیمان بود. به لطف اوست که اکنون ما خودمانیم. ما تمام زندگیمان را به او مدیونیم. فرمانده در وجود هر کوبایی وجود دارد. همه کوبایی ها فیدلند.»

یک دانشجوی ۱۸ ساله می گوید: «او با ماست، او همیشه و هر لحظه با ما بود و همواره از ما حمایت می کرد، به نظرم ما دیگر هیچوقت کسی را مانند او نخواهیم داشت.»

قرار است کاروان حامل خاکستر فیدل کاسترو در طول ۳ روز همان مسیری را طی کند که انقلابیون کوبا در اواخر دهه ۵۰ میلادی برای رسیدن به پایتخت پیمودند.

مطالب مرتبط