آتشفشان پوپوکاتپتل در مکزیک فوران کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتشفشان پوپوکاتپتل در مکزیک فوران کرد

آتشفشان پوپوکاتپتل در مکزیک روز سه شنبه فوران کرد. دود، بخار و خاکستر خارج شده از دهانه این آتشفشان منطقه وسیعی را در نزدیکی شهر پئوبلا فراگرفت و برای چند ساعت فعالیت فرودگاه محلی را متوقف کرد. مقام از ساکنان محلی خواسته اند تا اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را انجام دهند.