عامل حملۀ دانشگاه ایالتی اوهایو اهل سومالی بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عامل حملۀ دانشگاه ایالتی اوهایو اهل سومالی بوده است

پلیس می گوید عامل حمله در دانشگاه ایالتی اوهایو اهل سومالی و دانشجوی همین دانشگاه بوده است. این جوان که با نام عبدل رزاق علی آرطان نام دارد، به طور قانونی ساکن آمریکا بوده و در نتیجۀ شلیک پلیس از پای درآمده است.

مونیکا مول، رئیس امنیت عمومی در بارۀ این حمله به خبرنگاران گفت: «مظنون این حمله ابتدا با اتومبیل خود به عابران حمله کرده و پس از مجروح کردن تعدادی از آنها و خروج از اتومبیل خود، شماری دیگر را با چاقو مورد حمله قرار داده است. نیروهای پلیس برای متوقف کردن مظنون اقدام به شلیک به وی کرده و او را از پای درآوردند.»

در این حمله که صبح روز دوشنبه در محوطۀ این دانشگاه رخ داد، ۹ نفر مجروح شده اند که حال یک نفر از آنها وخیم گزارش می شود. اف بی آی تحقیقات در مورد این حمله را آغاز کرده و به گفتۀ پلیس عامل این حمله به تنهایی اقدام کرده و همدستی نداشته است.

پس از این حمله، کلاس های دانشگاه تعطیل شده و پلیس نیز محوطۀ دانشگاه را در اختیار گرفته است.