از سرگیری اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
از سرگیری اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

با شکست مذاکرات روز یکشنبه میان اتحادیه خلبانان آلمان و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا، اعتصاب خلبانان ادامه می یابد.

به این ترتیب روز سه شنبه پروازهای کوتاه مدت و روز چهارشنبه پروازهای کوتاه و بلند مدت این شرکت تحت تاثیر اعتصاب خواهند بود. حدود ۱۷۰۰ پرواز در این دو روز لغو می شوند.

طرفین دعوا، هر یک دیگری را مسئول شکست مذاکرات می دانند. مارتین لوتک، سخنگوی لوفت هانزا می گوید: «لوفت هانزا چند پیشنهاد به اتحادیه خلبانان داده است. مذاکرات دیروز همچنین می تواند شروعی برای گفتگوهای بعدی باشد. متاسفانه آنها مذاکرات را قطع کرده اند چون بر خواسته هایشان اصرار دارند و خواستار افزایش بیست درصدی دستمزد هستند که عملی نیست. دو روز دیگر برای تنبیه اعتصاب می کنند، این برای ما ناامیدکننده است.»

از سوی دیگر یورگ هاندورگ سخنگوی اتحادیه خلبانان آلمان شرکت هوایی را مقصر می شمارد و می گوید: «ما چهار سال است مشغول مذاکره هستیم. اگر لوفت هانزا می خواست می توانست در این مدت راه حلی روی میز بگذارد. بنابراین ما این اتهام را که حاضر به مصالحه نیستیم رد می کنیم. ما بارها و بارها سعی کرده ایم به جایی برسیم و دوباره شروع کرده ایم، با این وصف هنوز پیشنهاد قابل بحثی عرضه نکرده اند.»

در جریان اعتصاب چهار روز گذشته ۲۷۵۵ پرواز لوفت هانزا لغو و بیش از ۳۴۵هزار مسافر سرگردان شدند. تلاش شرکت لوفت هانزا برای یافتن راههای قانونی مقابله با اعتصاب، اتحادیه را به واکنش و ادامه اعتصاب واداشته است.

این چهاردهمین حرکت اعتراضی کارکنان لوفت هانزا از سال ۲۰۱۴ تاکنون است.

شرکت لوفت هانزا حاضر شده است در دو مرحله به افزایش ۴/۴ درصدی حقوق خلبانان اقدام کند اما خلبانان تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکرده اند.