«آنتونیو دل کنده» دوست کاسترو: «فیدل زندگی ما را تغییر داد»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«آنتونیو دل کنده» دوست کاسترو: «فیدل زندگی ما را تغییر داد»

مرگ فیدل کاسترو همچنان برای دوستانش باورناپذیر است. «آنتونیو دل کنده» همرزم و یار دیرین فیدل کاسترو که ۶۰ سال پیش قایق «گراما» و مقداری اسلحه برای کاسترو خریداری کرده بود تا انقلابیون آینده از خلیج مکزیک به کوبا بروند، می گوید:

«وقتی خبر درگذشت او را شنیدم نمی توانستم حرف بزنم. او زندگی مرا تغییر داد، همانطور که زندگی بسیاری را نه تنها در قاره آمریکا بلکه در کشورهای مختلف جهان تغییر داد. من او را در سال ۱۹۵۵ در مغازه اسلحه فروشی که در مکزیک داشتم ملاقات کردم. او به مغازه من آمد تا از من سلاح بخرد. محموله را در قایق من، «گراما» بار زدیم. همین دیروز در توکسپن مکزیک ما شصتمین سال سفرمان با «گراما» را جشن گرفتیم.»

رژه با ماکت «گراما» در کوبا بخشی از مراسم رسمی انقلابی است. نام قایق حامل انقلابیون از توکسپن مکزیک به کوبا، همچنین به عنوان نام روزنامه ارگان رسمی حزب کمونیست کوبا انتخاب شد.