انفجار در بولونیا پیش از حضور ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انفجار در بولونیا پیش از حضور ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا

خبر کوتاه

روز یکشنبه شیئی در مقابل ساختمان محل استراحت پلیس ایتالیا در بولونیا منفجر شد. در زمان انفجار ۱۰ افسر پلیس در داخل ساختمان خواب بودند که به کسی آسیبی نرسیده است.

انفجار در بولونیا ساعاتی قبل از بازدید ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا از این شهر اتفاق افتاد. رنتزی برای تبلیغات درباره رفراندوم قانون اساسی ایتالیا که یک هفته دیگر برگزار می شود به این شهر سفر کرده است اما مشخص نیست که انفجار با بازدید او از بولونیا مرتبط باشد یا نه.