فرانسه؛ کشته شدن یک زن در حمله یک مرد مهاجم به خانه سالمندان مبلغان مسیحی

فرانسه؛ کشته شدن یک زن در حمله یک مرد مهاجم به خانه سالمندان مبلغان مسیحی
نگارش از Euronews

بدنبال هجوم مردی مسلح به خانه سالمندان مبلغان مسیحی در نزدیکی شهر «مون پلیه» در جنوب فرانسه و کشته شدن یک زن، نیروی های ژاندارمری و پلیس این کشور وارد عمل شدند.

بدنبال هجوم مردی مسلح به خانه سالمندان مبلغان مسیحی در نزدیکی شهر «مون پلیه» در جنوب فرانسه و کشته شدن یک زن، نیروی های ژاندارمری و پلیس این کشور وارد عمل شدند. مقامات گفته اند که هنوز شواهدی از تروریستی بودن این حمله یا انگیزه فرد مهاجم یافت نشده است.

پنج شنبه شب حدود ساعت ۱۰، یک زن که در این خانه سالمندان کار می کرده با پلیس تماس می گیرد و می گوید که به او حمله شده است. زمانی که پلیس به محل می رسد، جسد یک زن دیگر را که در این خانه سالمندان کار می کرده در خارج از ساختمان پیدا می کند که با ضربات چاقو کشته شده است. زنی که با پلیس تماس گرفته بود زخمی شده اما جراحات او جدی نیست. مهاجم از محل گریخته است و پلیس با استفاده از هلی کوپتر از آسمان و نیروهای زمینی در جستوی اوست.

به گزارش رسانه های فرانسوی حدود ۶۰ سالمند ساکن در این خانه سالمندان واقع در «مونفریر سور لز» پیشتر مبلغان مذهبی در آفریقا بوده اند.

مطالب مرتبط