معترضان به دولت، پارلمان برزیل را اشغال کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان به دولت، پارلمان برزیل را اشغال کردند

گروهی از مخالفان خشمگین دولت برزیل ساختمان پارلمان این کشور را برای ساعاتی اشغال کردند و از ارتش خواستند که با کودتا دولت را سرنگون کند.

چهارشنبه شب حدود شصت نفر از معترضان وارد ساختمان پارلمان شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

برزیل از سال ۱۹۶۴ میلادی به مدت حدود دو دهه تحت حاکمیت نظامیان بود.

شهرهای مختلف برزیل در سالهای اخیر بارها شاهد تظاهرات گسترده علیه دولت بوده اند. بی اعتمادی مردم به دولت با بالاگرفتن اتهامات فساد مالی علیه رهبران این کشور شدت گرفت.

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل به اتهام فساد مالی از مقام خود موقتا برکنار شده است و در انتظار محاکمه است. لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل هم که از متحدان خانم روسف محسوب می شود رسما به مشارکت در یک پرونده فساد مالی گسترده متهم شده است.

همزمان با ناآرامی در پایتخت، گروهی از معترضان در خیابانهای ریو دو ژانیرو با پلیس ضدشورش درگیر شدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گلوله های لاستیکی استفاده کردند.

برزیل که سالها از رشد اقتصادی بالایی نسبت به همسایگانش بهره مند بود، از چند سال قبل و تحت رهبری خانم روسف، بزرگترین بحران اقتصادی خود در ۲۵ سال گذشته را تجربه می کند.

بسیاری از کارمندان دولت ماه ها است که حقوق خود را دریافت نکرده است.