چین؛ شی جین پینگ خواستار اتحاد همه مردم چین شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چین؛ شی جین پینگ خواستار اتحاد همه مردم چین شد

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز جمعه، با هدف کاهش ناآرامی های سیاسی در هنگ کنگ و فرو نشاندن احساسات استقلال طلبانه در تایوان خودمختار، خواستار اتحاد همه مردم چین شد.

رئیس جمهوری چین این سخنان را در مراسم یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد سون یات سن، اولین رئیس جمهوری چین و پدر ناسیونالیسم چینی ایراد کرد که هنوز هم میان مردم از احترام برخوردار است.

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین همچنین گفت: «ما هرگز و در هیچ زمانی به هیچ فرد یا گروه و حزبی اجازه نمی دهیم تا تکه ای از خاک چین را جدا کند.»

او همچنین افزود که روحیه دکتر سون یات سن مدل مناسبی برای چین است و همه چینی ها باید خود را متعهد به کار سخت، بلند مدت و مداوم بدانند.

هفته گذشته در هنگ کنگ تعدادی از معترضان و حامیان تصمیم اخیر پکن برای تفسیر مجدد قانون اساسی هنگ کنگ راهپیمایی کردند، تفسیری که باعث شده است دو قانونگذار حامی استقلال هنگ کنگ از تصدی مقاوم خود محروم شوند.

همچنین شی چین پینگ از رهبران تایوان خواست تا این اصل را که این جزیره و سرزمین اصلی هر دو جزو یک چین واحد هستند، تایید و تقویت کند، موضوعی که رئیس جمهوری تایوان آن را رد کرده است.

درخواست برای تعیین سرنوشت و استقلال در قلمرو چین از سال ۲۰۱۴ که دهها هزار نفر به مدت ۷۹ روز در هنگ کنگ به خیابان ها آمدند، افزایش یافته است.