حکم بازداشت ۹ روزنامه نگار جمهوریت صادر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم بازداشت ۹ روزنامه نگار جمهوریت صادر شد

حكم بازداشت ٩ روزنامه نگار جمهوريت از روزنامه های منتقد دولت ترکیه صادر شد.

مراد صابونجو، سردبير، موسی كارت، كارتونيست این روزنامه و احمد کادری گورسل از نویسنده های مطرح این روزنامه در بین افرادی هستند که در زندان می مانند.

دوشنبه گذشته ۱۳ تن از روزنامه نگاران جمهوریت به اتهام آنچه دولت ترکیه حمایت از گروه های تروریستی «جنبش فتح الله گولن و گروه پ ک ک» می نامد، بازداشت شده بودند اما با صدور حکم دادگاه ۴ تن از این افراد آزاد شدند.

آزادی دو تن از ستون نویسان این روزنامه نیز به طور مشروط بوده و این افراد اجازه خروج از کشور را تا اطلاع ثانوی نخواهند داشت.