آغاز تخلیه کمپ پناهجویان در شمال پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز تخلیه کمپ پناهجویان در شمال پاریس

پلیس پاریس تخلیه بزرگترین کمپ پناهجویان در منطقه نوزدهم این شهر را از صبح روز جمعه آغاز کرد.

این کمپ در نزدیکی ایستگاه متروی استالینگراد در شمال پاریس قرار دارد و عملیات تخلیه آن پس از پایان عملیات تخلیه پناهجویان در کمپ جنگل در کاله صورت گرفت.

به گفته مقام های رسمی حدود ۳ هزار پناهجو در این کمپ حضور داشته اند و اغلب آنها از کشورهای آفریقایی هستند.

قرار است این عملیات تا پایان جمعه شب به اتمام برسد و تمامی چادرهایی که در این منطقه قرار دارند، برچیده شوند. پلیس می گوید، تعداد پناهجویانی که در این کمپ ها به سر می بردند طی هفته های گذشته و از زمان تخلیه کمپ جنگل حدود سه برابر شده بود.

برنارد کازنو، وزیر کشور فرانسه روز ۲۸ اکتبر در نامه ای به نقل از شهردار پاریس از تاسیس کمپی برای اقامت موقت این پناهجویان خبر داده بود.

به گفته شهردار پاریس دو مرکز در این شهر برای پناهجویان احداث شده که گنجایش آنها حدود هزار نفر است.

همزمان گزارش ها حاکی از آنست که در سراسر پاریس (ایل دوفرانس) ۷۴ مرکز اسکان موقت برای پناهجویان در نظر گرفته شده است.