ویدیو ۳۶۰: نگاهی متفاوت به یک کارخانه آلوده به مواد سمی در صربستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ویدیو ۳۶۰: نگاهی متفاوت به یک کارخانه آلوده به مواد سمی در صربستان

به دور و بر خود در این کارخانه مواد شیمایی در صربستان نگاه کنید. این مکان همه نشانه های یک ساختمان آلوده با خود دارد. آسیبهای این ساختمان بسیار گسترده تر از این پنجره های شکسته است.
این مکان، آلوده به مواد سمی است.

این کارخانه روی که زمانی فلزات سنگین در آن تولید می شد امروز به قدری آلوده است که حتی رد مواد سمی در نمونه خاکهای آن دیده می شود.

یکی از کارشناسان وزارت محیط زیست ایتالیا می گوید: «ما از طریق ابزارهای قابل حمل اشعه ایکس خاک اینجا را آزمایش کردیم. این آزمایش نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد این خاک، آهن است و میزان آرسنیک موجود در آن بیش از ۵۰ برابر میزان مجاز بر اساس استانداردهای ایتالیا برای خاکهای آلوده است. همان طور که می بینید ضایعات خطرناک از ساختمان خارج می شود و وارد آب می شود.»

اما به نظر می رسد که همه مردم از خطرات آگاه نیستند. می بینید که مردی در حال ماهیگیری از جریان آبی است که با مواد سمی آلوده شده است.

با وجود همه این آلودگیها به نظر می رسد که طبیعت همچنان مقاومت می کند. این زنبور را ببینید که چطور کنجکاوانه به سراغ دوربین آمده است.

اما در هر حال این مکان، جای مناسبی برای زندگی هیچ نوع جانوری نیست، چه برسد برای انسانها.

اوضاع وقتی نگران کننده تر به نظر می رسد که بفهمیم حدود ۳۶۰ مکان مشابه در صربستان آلوده به مواد سمی هستند.

عاری کردن چنین مکانهایی از مواد سمی یکی از الزامهای صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. اما این کار ساده ای به نظر نمی رسد. فقط پاکسازی این کارخانه و خاک آن حدود دو سال طول می کشد.

وزارت محیط زیست ایتالیا با همکاری سازمان ملل متحد و صندوق جهانی محیط زیست در پروژه ای مشترک به دنبال پاکسازی این منطقه هستند.