دفتر عفو بین الملل در مسکو پلمب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دفتر عفو بین الملل در مسکو پلمب شد

کارکنان دفتر سازمان عفو بین الملل در مسکو صبح چهارشنبه هنگام رسیدن به محل کار، دفتر خود را پلمب شده یافتند.

در طول شب قبل از آن، قفل این محل عوض شده و روی در، برگه ای حاوی حکم اخراج نصب شده بود.

با پلمب این دفتر تمام اسناد و مدارک، رایانه ها و دیگر تجهیزات کارکنان در پشت درهای بسته باقی ماندند.

شورای شهر مسکو، مالک این محل اعلام کرده است که علت اخراج، عدم پرداخت اجاره بها است اما رئیس دفتر عفو بین الملل در مسکو، این موضوع را رد می کند.

سرگئی نیکیتین، رئیس دفتر عفو بین الملل در روسیه می گوید: «ما اصلا نمی فهمیم چه اتفاقی افتاده است. ما هیچ هشداری دریافت نکرده بودیم. هیچ پیامی نیز از طریق ایمیل دریافت نکرده بودیم و می خواهم بر این موضوع تاکید کنم که در مدتی بیش از بیست سال که این دفتر را اجاره کردیم همیشه مبلغ اجاره را به موقع پرداخت کرده ایم. بدون شک این اخراج به دلیل عدم پرداخت اجاره بها صادر نشده است.»

از نظر جان دالهویزن، مسئول بخش اروپای عفو بین الملل، این اخراج با فعالیتهای این دفتر در روسیه مرتبط است.
دستور اخراج یک روز پس از آن صادر شده است که این سازمان در قبال زندانی شدن یک فعال روس در جریان یک راهپیمایی اعتراضی، موضع بسیار تندی گرفت.