یک سگ پس از دو روز از زیر آوارهای زلزله نجات یافت

یک سگ پس از دو روز از زیر آوارهای زلزله نجات یافت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه امدادگران ایتالیایی یک سگ را پس از گذشت دو روز از زیر آوارهای زلزله در شهر نورسیا نجات دادند.

خبر کوتاه

امدادگران ایتالیایی یک سگ را پس از گذشت دو روز از زیر آوارهای زلزله در شهر نورسیا نجات دادند. امدادگران می گویند این سگ آسیب جسمی ندیده و فقط گرسنه و تشنه است.

سگ های جستجوگر توانستند نیروهای امدادگر را به محل گیرافتادن این سگ در زیر آوارها هدایت کرده اند.

زلزله ها و پس لرزه های مرکز و جنوب ایتالیا هیچ تلفاتی برجای نگذاشته اما به گفتۀ مقامات این منطقه، ساختمان های زیادی تخریب شده و خسارات مالی بسیاری به بناهای تاریخی وارد شده است.

مطالب مرتبط