اتهام «نفوذ بر رئیس جمهوری» و بحران سیاسی در کره جنوبی

اتهام «نفوذ بر رئیس جمهوری» و بحران سیاسی در کره جنوبی
نگارش از Euronews

فرزند رهبر یکی از فرقه های مذهبی در کره جنوبی که به مرکز بحرانی سیاسی بدل شده، روز یکشنبه برای پاسخگویی به اتهاماتش از آلمان به این کشور بازگشت.

فرزند رهبر یکی از فرقه های مذهبی در کره جنوبی که به مرکز بحرانی سیاسی بدل شده، روز یکشنبه برای پاسخگویی به اتهاماتش از آلمان به این کشور بازگشت.

چوی سون سیل ۶۰ ساله که شهروندی عادی است متهم به نفوذ بر پارک گئون هی، رئیس جمهوری و سوءاستفاده از این رابطه است. وی اتهاماتش را پذیرفته و از دادستانی تقاضای عفو کرده است.

رئیس جمهوری کره جنوبی نیز ضمن درخواست بخشش در افکار عمومی با ترمیم کابینه موافقت کرده است. یکی از اتهامات مطرح، مشاوره درباره متن سخنرانی های رئیس جمهوری است. عذرخواهی رسمی رئیس دولت از خشم عمومی نکاسته است.

رقبای سیاسی دولت خواستار تحقیقی جامع در اینباره شده و حدود ۱۰هزار تن یکشنبه شب با حضور در خیابان های سئول، خواستار کناره گیری خانم پارک از قدرت شدند. معترضان رئیس جمهوری را متهم به «خیانت به اعتماد عمومی» و «سوءمدیریت دولت» کرده اند.

مطالب مرتبط