لیتوانی: انتشار کتابچه ای برای آمادگی شهروندان در مقابل حمله احتمالی روسیه

لیتوانی: انتشار کتابچه ای برای آمادگی شهروندان در مقابل حمله احتمالی روسیه
نگارش از Euronews

وزارت دفاع لیتوانی کتابچه ای بین شهروندانش منتشر کرده است که درباره آماده سازی آنها برای چگونگی عمل در صورت حمله احتمالی روسیه به این کشور است.

وزارت دفاع لیتوانی کتابچه ای بین شهروندانش منتشر کرده است که درباره آماده سازی آنها برای چگونگی عمل در صورت حمله احتمالی روسیه به این کشور است.
این کتابچه ۷۵ صفحه ای به شهروندان نشان می دهد که در صورت وقوع این حمله چه چیزهایی نیاز دارند و چگونه باید عمل کنند.
در این کتابچه حتی تصاویری از نوع سلاح ها و تکنیک های جنگی روسیه ترسیم شده است.

لیتوانی با ۲.۵ میلیون جمعیت در منطقه بالتیک و شمال اروپا قرار دارد و پس از اعلام استقلال از جمهوری اتحاد شوروی سابق به اروپا و ناتو پیوست.
ناتو از استقرار بیش از ۴ هزار نیروی نظامی در لیتوانی با هدف مقابله احتمالی با خطر روسیه در منطقه خبر داده است.

مطالب مرتبط