بازگشایی مزار عیسی مسیح برای اولین بار در قرن

بازگشایی مزار عیسی مسیح برای اولین بار در قرن
نگارش از Euronews

برای اولین بار در این قرن از مزار عیسی مسیح در بیت المقدس پرده برداری شد.

برای اولین بار در این قرن از مزار عیسی مسیح در بیت المقدس پرده برداری شد. البته بر سر محل اصلی به خاک سپردن عیسی مسیح اختلافات زیادی هست اما اغلب مورخان بیت المقدس را مزار اصلی عیسی مسیح می دانند. کارشناسان برای اولین بار سنگ قبرخارجی مزار منسوب به عیسی مسیح برداشتند تا معتقدان به آن حضرت در این محل به زیارت بپردازند.

مطالب مرتبط