دیدار فدریکا موگرینی در تهران با روحانی و ظریف درباره بحران سوریه

دیدار فدریکا موگرینی در تهران با روحانی و ظریف درباره بحران سوریه
نگارش از Soroush Jafari

مطالب مرتبط