کاهش ۵۸ درصدی جمعیت گونه های جانوری در جهان

کاهش ۵۸ درصدی جمعیت گونه های جانوری در جهان
نگارش از Euronews

جمعیت پستانداران، پرندگان، آبزیان، دو زیستان و خزندگان در سراسر جهان از سال ۱۹۷۰ میلادی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

مطالب مرتبط