پل بیتی برندۀ جایزۀ ادبی بوکر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پل بیتی برندۀ جایزۀ ادبی بوکر شد

خبر کوتاه

پل بیتی، نویسندۀ آمریکایی روز سه شنبه بعنوان برندۀ جایزۀ ادبی «من بوکر» انتخاب شد. وی با رمان «بلیت تمام شد» در کنار نویسندگانی مانند دبورا لوی، دیوید زالای، گرم مکری برنت، اوتسا مشفق و مادلیت تین برای کسب این جایزه رقابت می کرد.

پل بیتی نخستین نویسندۀ آمریکایی است که برندۀ این جایزۀ ادبی می شود. وی که در سال ۱۹۶۲ به دنیا آمده از دانشگاه بروکلین فارغ التحصیل شده و کار ادبی خود را از دهۀ ۹۰ آغاز کرده است.

جایزۀ من بوکر همه ساله به بهترین اثر داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد تعلق می گیرد.