دو نماینده جوان بی توجه به حکم قاضی وارد پارلمان هنگ کنگ شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو نماینده جوان بی توجه به حکم قاضی وارد پارلمان هنگ کنگ شدند

دو نماینده جوان هنگ کنگ روز چهارشنبه با بی توجهی به حکم یک قاضی که ورود آن دو به پارلمان جدید هنگ کنگ را موقتا ممنوع کرده است، وارد پارلمان شدند.

یان وای چینگ و باجیو لِئونگ برغم درخواست رئیس حامی چینِ پارلمان که خواهان خروج آن دو از پارلمان بود، اصرار داشتند تا مراسم ادای سوگندشان اجراء شود.

علاوه بر تقابل نمایندگان مخالف و هوادار پکن، هرج و مرج و اختلال در جلسه روز چهارشنبه پارلمان، در بیرون از آن نیز هزاران نفر از حامیان سیاست های چین تجمع کردند و علیه دو نماینده جوانی که خواهان خودمختاری بیشتر برای هنگ کنگ هستند، شعار سر دادند.

این دو نمایندۀ جوان دموکراسی خواه پیش تر پرچمی را به دور خود پیچانده بودند با این نوشته که «هنگ کنگ چین نیست».

اداره هنگ کنگ پس از خروج از تحت الحمایگی بریتانیا و حاکمیت چین بر آن بر اساس فرمول «یک کشور، دو نظام» انجام می شود، فرمولی که بر اساس آن دولت محلی هنگ کنگ از دموکراسی محدودی برخوردار اما کماکان تحت سیطرۀ دولت مرکزی مستقر در پکن است.