فایل صوتی سری؛ تفاوت نگاه ترزا مِی به خروج از اتحادیه اروپا قبل و بعد از نخست وزیری بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
فایل صوتی سری؛ تفاوت نگاه ترزا مِی به خروج از اتحادیه اروپا قبل و بعد از نخست وزیری بریتانیا

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور از مراوده تنگاتنگ اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا سخن گفت، سخن و موضعی که شدیدتر از گذشته، متعارض تر با موضع پیشین و همسوتر با یک فایل صوتی سری است که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده است.

خانم می در پارلمان بریتانیا گفت:«آنچه ما می خواهیم شاهد تحقق آن باشیم بهترین تمهیدات ممکن برای تجارت و مراوده در داخل بازار واحد اروپایی در زمینه تجارت کالا و خدمات برای بریتانیاست.»

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر خانم می را به بی برنامه گی و عدم شفافیت در جزییات روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متهم می کند، اتهامی که خانم می آن را رد می کند.

آقای کوربین در جلسه امروز چهارشنبه پرسید:«نخست وزیر چه وقت برنامه آشفته بریکسیت حزب محافظه کار را کنار گذاشته و برنامه ای را ارائه خواهد داد که به سود تمام کشور باشد.»

ترزا می پیش از رفرندام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هر چند سرسخت تر از چهره های هوادار برکیست همچون بوریس جانسون، شهردار سابق لندن نبود اما با حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز همگام و همراه نبود.

در فایل صوتی که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده خانم می در ۲۶ ماه مه زمانی که هنوز وزیر کشور بود در نشستی خصوصی با کارمندان شرکت «گلدمن ساکس» از مزایای اقتصادی در صورت ماندن در اتحادیه اروپا و خطر خروج شرکت های بزرگ از بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا می گوید.

خانم می در این نشست همچنین می گوید وقت آن است که بریتانیا در اروپا پیشرو باشد و امیدوار است تا بریتانیایی هایی که رای می دادند نگاهشان به جای گذشته به آینده می بود.