اردوگاه جنگل تخریب می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اردوگاه جنگل تخریب می شود

دولت فرانسه اعلام کرد اردوگاه پناهجویان شهر کاله، موسوم به جنگل روز دوشنبه به طور کامل تخلیه و تخریب خواهد شد.

قرار است پناهجویان ساکن این اردوگاه به ۴۵۰ مرکز دیگر در سراسر فرانسه منتقل شوند اما هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه انتقال آنان منتشر نشده و همین موضوع نگرانی گروههای حقوق بشری را برانگیخته است.

یک فعال حقوق پناهجویان می گوید: «ما با آنها صحبت می کنیم و تا جایی که ممکن است اطلاعات در اختیارشان قرار می دهیم. می خواهیم مطمئن شویم که روز دوشنبه آنها غافلگیر، عصبانی و وحشتزده نشوند و بدانند که چه اتفاقی می افتد، بدانند که آنها هیچ کاری در این باره نمی توانند انجام دهند و اینکه آماده باشند در روز موعود موضوع را قبول کنند و بگویند که می دانستیم این اتفاق می افتد و اکنون وقت رفتن است.»

بر اساس آمار رسمی حدود ۶ هزار پناهجو در این اردوگاه سکونت دارند، اما گروههای غیر دولتی این تعداد تا بیش از ۸ هزار نفر عنوان کرده اند.

یکی از ساکنان اردوگاه می گوید :«اینجا تنها اردوگاه فرانسه است. در پاریس همه در خیابان ها می خوابند. اما اینجا، تنها اردوگاه است. آنها دوشنبه اینجا را آتش می زنند.»

قرار است روز دوشنبه نزدیک به ۱۲۰۰ نیروی امنیتی برای جلوگیری از ناآرامی های احتمالی در منطقه حاضر شوند. شهردار کاله از اعلام عمومی تاریخ تخریب اردوگاه به دلیل افزایش خطر بروز خشونت انتقاد کرده است.