عدم تغییر در آهنگ رشد اقتصادی چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
عدم تغییر در آهنگ رشد اقتصادی چین

رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به رقم ۶.۷ درصد رسیده است. این میزان از رشد نسبت به فصول قبل تغییری نداشته است.

اگر چه رشد فعالیتهای بخش صادرات چین ضعیف بوده، اما پویایی بازار مسکن و مستغلات و همچنین، افزایش خرج بخش دولتی روند رشد اقتصادی کشور را ثابت نگه داشته است.

شینگ لی یون، از دفتر ملی آمار چین می گوید: «مقامات محلی گزارش داده اند که برخی از شرکتها به ظرفیت کامل تولید خود باز می گردند. اما باید این موضوع را تصریح کنم که اعمال اصلاحات اساسی در بخش عرضه کالا، پایه و اساس سیاستهای دولت است زیرا این امکان را می دهد تا خود را با روند تقاضا وفق دهیم. ما در مسیر مناسبی قرار داریم.»

حجم سرمایه گذاری های خصوصی در چین روند نزولی دارد و اقتصاد این کشور بیش از پیش به مصرف داخلی و استقراض دولتی وابسته شده است.

هدف پکن رسیدن به رشد اقتصادی بین ۶.۵ تا ۷ درصد تا پایان سال ۲۰۱۶ است.