عفو بین الملل ارتش و شبه نظامیان عراقی را به جنایت جنگی متهم کرد

عفو بین الملل ارتش و شبه نظامیان عراقی را به جنایت جنگی متهم کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه عفو بین الملل روز سه شنبه، هجدهم اکتبر گزارش خود برای سال ۲۰۱۶ را منتشر و علاوه بر داعش، ارتش عراق و شبه نظامیان در این کشور را به جنایت جنگی متهم کرده…

خبر کوتاه

عفو بین الملل روز سه شنبه، هجدهم اکتبر گزارش خود برای سال ۲۰۱۶ را منتشر و علاوه بر داعش، ارتش عراق و شبه نظامیان در این کشور را به جنایت جنگی متهم کرده است.

در این گزارش تاکید شده که نیروهای دولتی عراقی و شبه نظامیان ضد داعش نسبت به کسانیکه از مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی گریخته اند مرتکب جنایت جنگی شده اند.

این سازمان بین المللی داعش را نیز به زیر پاگذاشتن قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است. در این گزارش همچنین به خشونت علیه زنان و دختران و استفاده از تجاوز بویژه در مناطق تحت اشغال داعش اشاره شده است.

در این گزارش همچنین نیروهای عراقی و گروههای شبه نظامی همراه ارتش عراق متهم شده اند که ساکنان مناطق آزاد شده و آوارگان را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده یا از ورود آنها به برخی شهرها مانند بغداد جلوگیری کرده اند.

مطالب مرتبط