مرگ اسطوره راگبی ایرلند در دهه چهارم زندگی

مرگ اسطوره راگبی ایرلند در دهه چهارم زندگی
نگارش از Euronews

دنیای راگبی در شوک مرگ آنتوی فولی است.

دنیای راگبی در شوک مرگ آنتوی فولی است. اسطوره راگبی ایرلند و سرمربی باشگاه مانس تر که در ۴۲ سالگی درگذشته است. آن هم در شرایطی مشکوک در هتلی در پاریس.

در حالیکه باشگاه او در چارچوب لیگ اروپا با راسینگ بازی داشت. فولی درزمان قهرمانی باشگاه مانستر در لیگ اروپایی سال ۲۰۰۶ کاپیتان این باشگاه بود.

برای تیم ملی ایرلند بیا سالهای ۹۵ تا ۲۰۰۵ شصت و پنج بار بازی کرد.

مطالب مرتبط