موضع مشترک رییس صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی آلمان درباره سیاستهای پولی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
موضع مشترک رییس صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی آلمان درباره سیاستهای پولی

وزیران اقتصاد و دارایی و روئسای بانکهای مرکزی بیست اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه ۲۰ در نشست روز جمعه خود درباره ریسکهای اقتصادی در دنیا، مشکلات بانکها و سیاستهای پولی حمایتی بحث و گفتگو کردند.

این اجلاس صحنه موضع گیری مشترک کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول و ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان درباه خطرات اعمال سیاستهای پولی حمایتی بانکهای مرکزی بود.

وزیر دارایی آلمان گفت: «اگر صندوق بین المللی پول نسبت به تبعات اعمال سیاستهای پولی حمایتی هشدار می دهد، باعث امیدواری است زیرا ممکن است بالاخره قواعد بین المللی جدی گرفته شوند. حجم بالای بدهی ها در دنیا و اجرای سیاستهای پولی حمایتی خطرناکترین موضوعاتی هستند که مقابل ما قرار گرفته اند.»

صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد بانکهای بزرگ و نهادهای مالی از جمله دویچه بانک که اخیرا با بحران مواجه شده، در شرایطی که بانکهای مرکزی سیاست پولی نرخ بهره پایین را اجرا می کنند، باید در مدل اقتصادی خود تغییر ایجاد کنند. به گفته این نهاد این تغییر مدل می تواند رسیدن به بازدهی مناسب در بلندمدت را تضمین کند.