دستگیری یک روزنامه نگار اوکراینی در مسکو به اتهام جاسوسی

دستگیری یک روزنامه نگار اوکراینی در مسکو به اتهام جاسوسی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مسکو از دستگیری یک روزنامه نگار اوکراینی به اتهام جاسوسی خبر داد.

خبر کوتاه

مسکو از دستگیری یک روزنامه نگار اوکراینی به اتهام جاسوسی خبر داد. بنا به اعلام سازمان فدرال امنیت روسیه، رومان سوچنکو از ماموران سرویس اطلاعات اوکراین بوده و متهم است اطلاعات نظامی روسیه را به اوکراین انتقال می داده است. خبرگزاری اوکرین فورم، در اعتراض به دستگیری خبرنگار خود، با بیان اینکه وی از سال ۲۰۰۲ بعنوان خبرنگار این رسانه در پاریس زندگی می کرده، اتهام وارده به رومان سوچنکو را رد کرده است.

دستگیری این خبرنگار اوکراینی موجب تنش دوباره در روابط کی یف و مسکو شده و مقامات اوکراین خواستار آزادی هرچه سریعتر شهروند خود شده اند.

مطالب مرتبط