تنش در کشمیر؛ اعتراض روستائیان مرزنشین و توقف نمایش فیلم های هندی در پاکستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تنش در کشمیر؛ اعتراض روستائیان مرزنشین و توقف نمایش فیلم های هندی در پاکستان

در حالی که تنش ها و تبادل آتش میان هند و پاکستان در منطقه مورد مناقشه کشمیر افزایش یافته است، روستائیان نزدیکی خط مرزی در بخش پاکستان، علیه گلوله باران روستایشان توسط ارتش هند دست به اعتراض زدند.

محمد یکی از روستائیان می گوید: «یک بار دیگر تنش ها میان دو کشور افزایش یافته است و برای ما زندگی در اینجا خیلی مشکل است. روستايیان خیلی نگرانند و کودکان نمی توانند به مدرسه بروند. ما در حال فکر کردن برای ساختن پناهگاه در داخل خانه هایمان هستیم.»

در بخش کشمیر هند، مقامات بیش از ۱۰ هزار روستایی را که نزدیک مرز زندگی می کنند به مکان دیگری منتقل کردند.

از سوی دیگر سینماهای پاکستان نمایش فیلم های هندی که در پاکستان بسیار محبوب اند را در همبستگی با نیروهای مسلح کشور متوقف کرده اند.