بحران درونی حزب سوسیالیست اسپانیا؛ سانچز تهدید به کناره گیری کرد

بحران درونی حزب سوسیالیست اسپانیا؛ سانچز تهدید به کناره گیری کرد
نگارش از Euronews

کنگره حزب سوسیالیست اسپانیا روز جمعه در مورد تغییر سیاست این حزب در قبال نخست وزیری ماریانو راخوی، رهبر حزب مردم این کشور تصمیم گیری خواهد کرد.

کنگره حزب سوسیالیست اسپانیا روز جمعه در مورد تغییر سیاست این حزب در قبال نخست وزیری ماریانو راخوی، رهبر حزب مردم این کشور تصمیم گیری خواهد کرد.

این در حالی است که پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست روز جمعه از احتمال استعفای خود در صورت مخالفت اعضای کنگره این حزب با رای منفی به نخست وزیری ماریانو راخوی خبر داد.

پدرو سانچز اظهار داشت: «اگر کنگره حزب سوسیالیست تشخیص دهد که رای ممتنع به تشکیل دولت توسط ماریانو راخوی الزامی است، من نمی توانم مجری تصمیمی باشم که با آن مخالف هستم. اگر امر مهمی را از والدینم آموخته باشم عبارت از این است که باید بر حرفی که زده ام و همچنین نظراتم پافشاری کنم.»

در مقابل سوزانا دیاز، رقیب درون حزبی پدرو سانچز از حامیان رای ممتنع به نخست وزیری ماریانو راخوی محسوب می شود.

سوزانا دیاز، دبیرکل شاخه اندلس حزب سوسیالیست اسپانیا می گوید: «چرا حزب سوسیالیست امروز حزب برنده نیست؟ چرا طی دو سال گذشته در هر انتخابات نتیجه بدتری از دور قبل کسب کرده ایم؟ باید در مورد این مسئله تعمق کنیم. این تعمق کجا باید صورت گیرد؟ مطمئنا جای آن در کنگره حزب است.»

در صورت تغییر سیاست حزب سوسیالیست اسپانیا در قبال نخست وزیری ماریانو راخوی، پس از ماه ها راه برای تشکیل دولت در این کشور هموار خواهد شد.

با وجود برگزاری دو انتخابات سراسری در اسپانیا تاکنون هیچ کدام از احزاب این کشور به دلیل عدم کسب اکثریت پارلمانی و همچنین عدم توافق با احزاب دیگر موفق به تشکیل دولت نشده اند.

مطالب مرتبط