فوران آب از سطح قمر مشتری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فوران آب از سطح قمر مشتری

دانشمندان ناسا می گویند فورانهای آب را در یکی از قمرهای سیاره مشتری به نام «اروپا» مشاهده کرده اند. تصاویری که تلسکوپ هابل از این پدیده ثبت کرده است، به دانشمندان کمک می کند که درک بهتری از امکان وجود حیات بر روی این قمر پیدا کند.

دانشمندان علوم فضایی از دهه ها قبل علاقمند بوده اند که بدانند آیا حیات، بر روی اجرام آسمانی دیگر هم وجود دارد یا خیر. قمر اروپا همیشه یکی از اصلی ترین گزینه ها در منظومه شمسی برای یافتن حیات بوده است.

این قمر که سطحش از یخ پوشیده شده است دارای اقیانوسهای وسیعی از آب مایع است که در زیر این سطح یخی پنهان شده اند.

پژوهشگران به دنبال این هستند که بتوانند به نمونه ای از این آب فوران شده از سطح قمر اروپا دست پیدا کنند. در صورتی که پدیده فوران آب مایع ادامه داشته باشد، کار نمونه گیری توسط فضاپیماها بسیار آسانتر از روشهای مرسوم دیگر امکان پذیر خواهد بود.

قمر اروپا با قطری حدود ۳۰۰۰ کیلومتر کمی کوچکتر از ماه زمین است اما یکی از فعالترین اجرام آسمانی موجود در منظومه شمسی محسبو می شود.