انتخابات برای راهیابی به پارلمان های محلی باسک و گالیسیا برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات برای راهیابی به پارلمان های محلی باسک و گالیسیا برگزار شد

انتخابات منطقه ای در باسک و گالیسیا برگزار شد. در منطقۀ باسک حزب ملی باسک از دیگر احزاب پیشی گرفته اما به استناد نتایج اولیۀ اعلام شده اکثریت پارلمان محلی را در اختیار نخواهد داشت و باید با احزاب سوسیالیست ائتلاف کند.

این حزب ۲۸ کرسی از پارلمان محلی را به خود اختصاص داده و حزب چپ مستقل نیز به ۱۸ کرسی دست یافته است. در انتخابات امسال پارلمانی باسک حزب چپ پودموس که به تازگی به صحنۀ سیاسی اسپانیا پیوسته، توانسته است ۱۱ کرسی را از آن خود کند و در دولت ائتلافی محلی این منطقه می تواند وزنۀ مهمی به حساب بیاید.

در منطقۀ گالیسیا اما بر طبق نتایجی که تاکنون اعلام شده حزب محافظه کار مردمی که رهبری آن را ماریانو راخوی، رئیس دولت موقت اسپانیا بعهده دارد تاکنون بیشترین آرا را کسب کرده است. طبق آرای شمارش شده، این حزب ۴۱ کرسی از ۷۵ کرسی پارلمان محلی گالیسیا را حفظ خواهد کرد. در عوض در منطقۀ خودمختار باسک تنها توانسته است ۹ کرسی را حفظ کند و بعنوان پنجمین حزب وارد پارلمان شود.

علیرغم دو انتخابات سراسری در این کشور که در ماههای دسامبر و ژوئن گذشته برگزار شد، احزاب در این کشور هنوز موفق به خروج از بن بست سیاسی و تشکیل دولت نشده اند.

کسب کرسی های بیشتر در پارلمان های محلی باسک و گالیسیا توسط هر کدام از احزاب می تواند به تقویت جایگاه احزاب اسپانیا در تشکیل دولت ائتلافی آیندۀ این کشور کمک کند.