با حضور وزیر دفاع ایران؛ خط تولید موشک بالستیک ذوالفقار افتتاح شد

با حضور وزیر دفاع ایران؛ خط تولید موشک بالستیک ذوالفقار افتتاح شد
نگارش از Soroush Jafari

مطالب مرتبط