انتقاد نخست وزیر یونان از تاخیر در انتقال پناهجویان

انتقاد نخست وزیر یونان از تاخیر در انتقال پناهجویان
نگارش از Euronews

حدود ۳ هزار و ۴۰۰ مهاجر غیرقانونی در طول شنبه و یکشنبه توسط گارد ساحلی ایتالیا از آب های مدیترانه نجات یافته و به آگوستا در سیسیل واقع در جنوب ایتالیا وارد شدند.

حدود ۳ هزار و ۴۰۰ مهاجر غیرقانونی در طول شنبه و یکشنبه توسط گارد ساحلی ایتالیا از آب های مدیترانه نجات یافته و به آگوستا در سیسیل واقع در جنوب ایتالیا وارد شدند.

در همین حال الکسی سیپراس، نخست وزیر یونان روز یکشنبه اگرچه نتیجه توافق اروپا با ترکیه را بر سر مقابله با بحران پناهجویان مثبت ارزیابی کرد ولی یادآور شد که دیگر اعضای اروپایی طرف این قرارداد، در اجرای تعهدات خود تاخیر داشته اند.

وی در تسالونیکی گفت: «طرف اروپایی تعهداتی دارد که باید تسریع شود. ما روند غیرقانونی را متوقف کرده و جریانی قانونی ایجاد کرده ایم. این جریان قانونی چیست؟. این، جا به جایی از یونان و انتقال مستقیم از ترکیه است. متاسفانه از ۳۳ هزار انتقال و اسکان مجدد وعده داده شده توسط اروپا برای سال ۲۰۱۶ تنها ۳ هزار پناهجو منتقل شده اند.»

اتحادیه اروپا به تازگی از برنامه تخصیص کمکی بالغ بر ۳۴۸ میلیون یورو به پناهجویان در ترکیه خبر داده است. هدف از این برنامه ایجاد «شبکه فوریت امنیت اجتماعی» عنوان می شود. در حال حاضر بیش از سه میلیون پناهجو در ترکیه به سر می برند.

مطالب مرتبط