دولت ونزوئلا: طرح کودتا را خنثی کردیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت ونزوئلا: طرح کودتا را خنثی کردیم

دولت ونزوئلا ادعا کرد طرح کودتای مخالفان را خنثی کرده است. وزیر کشور ونزوئلا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تصاویری از سلاح و مهماتی منتشر کرد که ادعا می شود قرار بوده برای انجام کودتا استفاده شوند.

در یک هفته اخیر دولت ونزوئلا تعدادی از کسانی که گفته می شود قصد کودتا داشته اند را دستگیر کرده است. از جمله کسانی که به طراحی کودتا متهم شده دانشجویی است که از سال ۲۰۱۴ در زندان به سر می برد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در جمع هیات های نمایندگی خارجی در این باره گفت: «با اقدام پیشگیرانه دولت ملی از کشتار جلوگیری شد. تک تیراندازها قصد داشتند با قتل شهروندان از کشورمان تصویری نه چندان خوشایند به دنیا ارائه کنند. ما این اقدام را محکوم می کنیم. رهبران و نخبگان اپوزیسیون می خواهند ونزوئلا را در جهان بی اعتبار کنند.»

ادعای خنثی کردن طرح کودتا تنها یک روز پس از برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا مطرح می شود. مخالفان روز پنجشنبه در اعتراض به سیاست های دولت و دستگیری عده ای از رهبران اپوزیسیون راهپیمایی کردند.