ماریانو راخوی برای تشکیل دولت ائتلافی بازهم رای نیاورد

ماریانو راخوی برای تشکیل دولت ائتلافی بازهم رای نیاورد
نگارش از Euronews

پارلمان اسپانیا روز چهارشنبه به ماریانو راخوی، رهبر حزب مردمی و نخست وزیر موقت این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی رای منفی داد.

پارلمان اسپانیا روز چهارشنبه به ماریانو راخوی، رهبر حزب مردمی و نخست وزیر موقت این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی رای منفی داد. در این رای گیری که پس از دو روز بحث در پارلمان برگزار شد، ۱۷۰ نماینده به رهبر حزب مردمی رای مثبت دادند اما نمایندگان حزب سوسیالیست و پادموس با انتخاب وی برای تشکیل دولت مخالفت کردند.

ماریانو راخوی برای تشکیل دولت ائتلافی به ۱۷۶ رای مثبت نمایندگان پارلمان نیاز دارد. وی توانست به ۱۳۷ رای نمایندگان حزب مردمی، ۳۲ رای از حزب شهروندان (سیدادانوس) و یک رای از جزایر قناری دست یابد اما نتوانست هیچکدام از نمایندگان دو حزب مخالف سوسیالیست و پودموس را با خود همراه کند.

حزب مردمی اسپانیا در انتخابات ماه ژوئن علیرغم کسب بیشترین آرا نتوانست به اکثریت مطلق دست یابد و به همین دلیل باید با دیگر احزاب اسپانیا دولت ائتلافی تشکیل دهد.

پارلمان این کشور روز دوم سپتامبر مجددا جلسۀ رای گیری دیگری را برای تشکیل دولت ائتلافی برگزار خواهد کرد. چنانچه بازهم ماریانو راخوی موفق به کسب رای اعتماد پارلمان برای تشکیل دولت نشود پارلمان این کشور خودبخود در روز ۳۱ اکتبر منحل می شود و انتخابات سراسری دوباره در این کشور برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط