سارکوزی خواهان وضع قانون ممنوعیت بورکینی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سارکوزی خواهان وضع قانون ممنوعیت بورکینی شد

ممنوعیت یا عدم ممنوعیت بورکینی با تصویب قانون، موضوعی است که هشت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، کارزارهای مقدماتی انتخاباتی را تحت تاثیر قرار داده است. محافظه کاران فرانسوی نیز در این باره نظر واحدی ندارند.

از نظر نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق و کاندیدای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری فرانسه، بورکینی نماد اسلام افراطی است، او افزود: «برای بورکینی باید کار مشابهی مانند ممنوعیت برقع انجام دهیم. یکدفعه می بینیم که تعدادی زن جوان با بورکینی در ساحل پیدا می شوند. اگر جمهوری فرانسه این راه را ببندد، این حرکت متوقف می شود. باید قانونی بگذاریم که پوشیدن بورکینی را در سواحل و استخرهای فرانسه ممنوع کند.»

در مقابل، آلن ژوپه دیگر کاندیدای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در جناح راست فرانسه که با ۳۸ درصد محبوبیت جلوتر از سارکوزی با ۲۴ درصد محبوبیت می باشد با تصویب قانون ممنوعیت بورکینی مخالفت کرد و گفت که خواهان «اتحاد به جای تفرقه و جدایی، اتحاد به جای حذف و انگشت نما کردن و اتحاد به جای تحریک کردن بیشتر» است.

شورای دولتی فرانسه روز جمعه ممنوعیت بورکینی (مایوی اسلامی) در شهر ویلنوو- لوبه در جنوب فرانسه را لغو کرد. با این حال شهرداران چندین شهر در جنوب این کشور بر اعمال این ممنوعیت اصرار دارند.